HjemElektrisk gulvvarmeGulvisolasjon

Gulvisolasjon

Bruk av termisk isolasjon med elektrisk gulvvarme reduserer betydelig oppvarmingstid og driftskostnader.

Sementbelagte plater

Isolasjonsplater laget av ekstrudert polystyren, belagt på begge sider med et finmasket glassfibernett i en tynn sementmørtel av polymer.

Se produkt

Fleksibel isolasjon

Det isolerte underlaget er en tynn, isolerende barriere av polystyren med effektive akustiske egenskaper som reduserer kontaktstøy.

Se produkt

Dual overlay

Tilpasset bruk sammen med WLFH-foliesystemet. Gir et glatt og flatt underlag som er egnet til myke og fleksible gulvmaterialer som teppe og vinyl.

Se produkt
Elektrisk gulvvarme

Fordeler

Raskere oppvarmingstid

Redusert varmetap

Reduserte energikostnader

Hvorfor isolere et gulv?

15 til 20% av det totale varmetapet i en bygning skjer via gulvet. Installering av gulvvarme kan derfor gi lavere energikostnader, gjøre en bolig mer effektiv og bidra til forlenget levetid.

Historisk sett har ikke gulv blitt isolert. Basert på argumentet om at varmen stiger, bør man konsentrere seg om å forhindre varmetap gjennom tak og vegger ˗̶ noe som kan skje fordi varmen beveger seg oppover gjennom huset. Varmetap kan imidlertid også skje gjennom gulvet når området under gulvet ikke er klimastyrt. Lar man være å isolere et gulv, kan dette derfor bidra til høyere strømregninger fordi systemene for oppvarming må jobbe hardere for å holde rommet varmt.

Hvordan isolering virker

Isolering bidrar til at varmetapet fra en bygning går saktere, enten ved å bruke voluminøse, lette materialer eller ved å bruke reflekterende materialer som sender varmen tilbake i bygningen.

Isolering er et viktig element når det gjelder de termiske egenskapene i en bygning, men det er ikke det eneste. Selv om en bolig er godt isolert, kan varmen fremdeles forsvinne gjennom luftåpninger, vinduer, sprekker i isolasjonen og bygningselementer som rammeverk, under forklart som termiske broer. En bygnings termiske egenskaper avhenger av at alle elementer i bygningen arbeider sammen.

Warmup leverer ulike typer gulvisolasjon som er tilpasset montering sammen med våre elektriske gulvvarmesystemer. Dersom du planlegger å bruke en annen type isolasjon, må du forsikre deg om at de termiske egenskapene er kompatible med gulvvarmen.